Citizens and the state in the government-controlled territories of the Donetsk and Luhansk regions

Citizens and the state in the government-controlled territories of the Donetsk and Luhansk regions

(Український)

This study aimed to identify the main concerns, views, and practical ideas of Ukrainian citizens living in key vulnerable cities in government-controlled territories near the line of contact, possible areas for improving the relationship between citizens and the government, and practical local measures needed to translate these ideas into reality.

The demarcation line (the line of contact) and the ‘grey zone’ between the government-controlled and uncontrolled territories of the Donetsk and Luhansk regions separates the parties to the conflict in the east of Ukraine. The areas controlled by the Ukrainian authorities and bordering the ‘grey zone’ are very politically sensitive, highly militarised, and fall under a special governance regime that is different from the rest of the country.

In the absence of a comprehensive political settlement and amid uncertain prospects, it is unclear how long this situation will remain. It is highly likely that over the next few years, Ukrainians in areas adjacent to the contact line will live under very particular and unusual governance structures, and in varying degrees of danger. These vulnerable areas are therefore the focus of this study.

The potential and readiness for a dialogue between civil society and local authorities, as well as within communities, was also assessed. The main efforts and problems faced by authorities in the formation and implementation of policies in the government-controlled territories of the Donetsk and Luhansk regions have also been analysed.

The study was conducted by the Ukrainian Center for Independent Political Research (UCIPR) with the assistance of International Alert, and funding from the European Union.


Громадяни і держава на підконтрольних територіях Донецької та Луганської області

Проблеми, виклики, бачення майбутнього4

Лінія розмежування (лінія дотику, лінія зіткнення), а також «сіра зона» між контрольованими і неконтрольованими територіями Донецької і Луганської областей розділяє сторони конфлікту на сході України. Підконтрольні українській владі райони, прилеглі до «сірої зони», є надзвичайно політично чутливими, сильно мілітаризованими і підпадають під особливий, відмінний від решти країни, режим управління.

За відсутності комплексного політичного врегулювання і невизначених його перспективах невідомо, як довго триватиме ця ситуація. Протягом найближчих років частині громадян України, можливо, доведеться жити в умовах дуже специфічних і незвичайних структур управління та високого рівня небезпеки в деяких районах, прилеглих до лінії зіткнення. Ці райони є основним предметом даного дослідження.

Метою дослідження було визначення основних побоювань, поглядів і практичних ідей українських громадян, які проживають в ключових вразливих містах на контрольованій території біля лінії зіткнення, можливих сфер покращення відносин між громадянами і державою, а також практичних місцевих заходів, необхідних для втілення цих ідей в життя.

Оцінено потенціал і готовність до діалогу між громадянським суспільством та місцевими структурами влади, а також всередині громад. Проаналізовано основні зусилля і проблеми, що виникають у органів влади в процесі формування та імплементації політики на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Дослідження проведено експертами Українського незалежного центру політичних досліджень за підтримки International Alert і фінансування Європейською Комісією.

Donors

International Alert is grateful for the kind support of our donors.
EU logo and the words "This project is funded by the European Union"