Decentralisation in Ukraine: Achievements, expectations and concerns

English

Decentralisation in Ukraine: Achievements, expectations and concerns

(Український)

This paper assesses the need for the decentralisation of public administration that has been on Ukraine’s agenda since the first days of its independence.

The need for the decentralisation of public administration has been on Ukraine’s agenda since the first days of its independence. Systematic changes were introduced immediately after the Maidan clashes and the change of government in early 2014.

On 1 April 2014, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the ‘Concept of the reform of local self-government and the territorial organisation of power in Ukraine’. What has been achieved over almost three years of reform? What are the expectations and concerns of Ukrainians? What elements require more attention from the public and the government? These are the questions researched in this paper.

This report is based on the analysis of information collected during focus groups and interviews. The study was carried out to measure the attitude of Ukrainians to various aspects of the decentralisation reform, identify possible reasons for resistance to its implementation on the part of different social groups, as well as their expectations and concerns, and develop information and communication recommendations for relevant national authorities. 

The study was conducted by the Ukrainian Center for Independent Political Research (UCIPR) with the assistance of International Alert, and funding from the European Union.

Децентралізація в Україні

Досягнення, надії і побоювання

Потреба децентралізації державного управління в Україні стоїть на порядку денному з перших років виникнення української державності. Втілення в життя системних змін почалося відразу після зіткнень на Майдані і зміни уряду на початку 2014 року. 1 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Чого вдалося досягти за понад три роки реформи? Які надії, очікування і страхи пов’язують з нею українці? Які елементи потребують пильнішої уваги суспільства і держави? Пропоноване дослідження дає відповіді на ці та багато інших питань.

Цей звіт є результатом аналізу інформації, зібраної під час фокус-групових досліджень та інтерв’ю. Дослідження проводилося з метою визначення ставлення громадян України до різних аспектів реформи децентралізації, визначення можливих причин опору реформі з боку різних груп, виявлення надій і побоювань, пов’язаних з її втіленням. Його результатом стане розробка рекомендацій в інформаційній та комунікаційній сфері для відповідних державних органів. Дослідження проведено експертами Українського незалежного центру політичних досліджень за підтримки International Alert і фінансування Європейською Комісією.

Donors

International Alert is grateful for the kind support of our donors.
EU logo and the words "This project is funded by the European Union"