International Alert welcomes new Director of Alert Europe

Nederlands

Leading peacebuilding organisation International Alert is delighted to announce the appointment of our first Executive Director of International Alert Europe.

Alert Europe will be instrumental in growing Alert’s engagement and collaboration with European institutions and other partners in support of our shared goal of building sustainable and inclusive peace.

Bringing a strong track record of over 15 years of policy, advocacy, and movement-building in the fields of international justice, conflict prevention and human rights, Kirsten Meersschaert will lead International Alert’s European operations, strengthening our influence and partnerships with key European institutions and actors engaged in peacebuilding.

“I am honoured to join this great community of peacebuilders,” said Kirsten Meersschaert, the Executive Director of Alert Europe. “I look forward to increasing our reach, mobilizing engagement, and improving policies related to peace support throughout Europe, and contributing to Alert’s incredible legacy of building peace around the globe,” she continued.

International Alert established its European base in The Hague in November 2017, setting up an office in the ‘City of Peace and Justice’ to better engage with peacebuilding stakeholders across the continent.

Hans Bolscher, Chair of the Board of Alert Europe, said: “With conflict on the rise around the world, this investment in and expansion of Alert Europe could not have come at a better time. Working with European institutions, governments, and civil society, Kirsten will position Alert Europe to engage policymakers, funders, and peacebuilders in strategic partnership to ensure a more informed understanding of the root causes of conflict, reduce tensions, and build sustainable peace.”

Follow Kirsten on Twitter at @kmeersschaert

About Alert

For over 30 years, International Alert has been working to build positive peace and reduce violence, working across conflict lines and with all parties to conflicts. As a peacebuilding organisation working in more than 20 countries and disputed territories, our vision is that people and their societies can resolve conflicts without violence, working together to build sustainable and inclusive peace. In delivering our mission we work with communities directly affected by violence, the private sector, government and international institutions in order to find lasting solutions to underlying drivers of conflict.

Media contact:

Tel +447775 756 288

Email [email protected]

International Alert verwelkomt nieuwe directeur Alert Europe

International Alert, de toonaangevende vredesopbouw-organisatie, maakt de benoeming van Kirsten Meersschaert als eerste directeur van International Alert Europe bekend. Alert Europe zal een belangrijke rol spelen in de nauwere samenwerking met Europese instellingen en andere partners met als doel om bij te dragen aan duurzame en inclusieve vrede.

Kirsten heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van internationale gerechtigheid, conflictpreventie en mensenrechten; zowel qua beleid, belangenbehartiging als ook het opbouwen van basisbewegingen. Zij gaat op het kantoor in Den Haag de Europese operaties van International Alert leiden en onze invloed op en partnerschap met belangrijke Europese vredesopbouw instellingen en actoren versterken.

“Het is een grote eer om toe te treden tot deze geweldige gemeenschap van vredesopbouwers”, zegt Kirsten Meersschaert, directeur van Alert Europe. “Ik kijk ernaar uit om ons bereik te vergroten, betrokkenheid te mobiliseren en beleid op het gebied van vredesondersteuning in heel Europa te versterken. Hiermee hoop ik bij te dragen aan Alert’s aanzienlijke staat van dienst in internationale vredesopbouw”, aldus Meersschaert.

International Alert opende haar Europese kantoor in november 2017 in Den Haag – de ‘Stad van Vrede en Recht’ – met als doel om contacten te versterken binnen de Europese vredesopbouw.

Hans Bolscher, voorzitter van de raad van bestuur van Alert Europe, zegt: “Met de toename van conflicten over de hele wereld, had deze investering in uitbreiding van Alert Europe op geen beter moment kunnen komen. In samenwerking met Europese instellingen, regeringen en het maatschappelijk middenveld zal Kirsten Alert Europe op de kaart zetten om daarmee Alert’s grootste kracht, het beter zicht krijgen in de onderliggende oorzaken van conflicten, om spanningen te verminderen en om duurzame vrede op te bouwen verder te versterken.”

Volg Kirsten op Twitter: @kmeersschaert

Over Alert

International Alert werkt al meer dan 30 jaar aan het opbouwen van positieve vrede en het verminderen van geweld, over conflictgrenzen heen en met alle betrokken partijen. Als vredesopbouwende organisatie actief in meer dan 20 landen en betwiste regio’s, is onze visie dat mensen en samenlevingen conflicten zonder geweld kunnen oplossen en samenwerken om duurzame en inclusieve vrede op te bouwen. Bij het uitvoeren van onze missie werken we samen met gemeenschappen die rechtstreeks getroffen worden door geweld, de particuliere sector, de overheid en internationale instellingen om duurzame oplossingen te vinden voor de onderliggende oorzaken van conflicten.

Media contact:

Tel: +44(0)7775 756 288

E-mail: [email protected]