Дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу

изилдөөлөрдүн биринчи жыйнагы

Summary:

Отчеттордун бул биринчи жыйнагы International Alert уюмунун «Дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу» долбоорунун алкагында 2017-жылдын ноябрынан тартып 2018-жылдын май-июнуна чейинки аралыкта жаш изилдөөчүлөр тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча даярдалган. Долбоордун максаты - дин жана ишенимдер эркиндиги, диндин адамдардын жашоосундагы орду, мамлекет менен дин институттарынын ортосундагы өз ара мамилелери тууралуу, демократиялык жана светтик мамлекетте динге карата мамлекеттик саясат жөнүндө маселелерди ачык, эл алдында талкуулоо. Долбоор Европа Биримдигинин финансылык колдоосу менен, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу «Ыйман» диний маданиятты өнүктүрүү фондунун өнөктөштүгү менен ишке ашырылып жатат.