Political crisis in Kyrgyzstan: Interfaith Working Group statement

Кыргызча/Русский

In connection with the ongoing political crisis in Kyrgyzstan, on 8 October International Alert Kyrgyzstan, with the support of State Committee on Religious Affairs, organised an emergency online meeting with religious leaders and civil society activists. Below is their statement.

In connection with the protests that began in response to the parliamentary election in Kyrgyzstan, we, members of the Interfaith Working Group in Kyrgyzstan, consisting of representatives of the clergy and various religious organizations, as well as the expert community, express our deep concern about the current situation in our country.

Together, we are going through these difficult times of our history. And we urge to openly develop a mechanism that is understandable to each citizen and the whole society to restore law and order, and ensure harmony in our society.

We call on all our fellow citizens to remain a single people, to unite and not allow our society to split according to its ethnic, religious, regional, age or any other characteristics! We believe the wisdom and strength of the people of Kyrgyzstan lies in their diversity and respect for traditions. And we are all united by love for our Motherland - Kyrgyzstan!

We, the people of Kyrgyzstan, have experienced great grief together, almost each of us lost relatives, loved ones, friends or acquaintances during the COVID-19 pandemic. But this misfortune has shown how we can unite in the face of danger! We remember how doctors and volunteers sacrificed themselves to save us. People completely unfamiliar to each other, of different ethnicities, religions and political views, shared medicines and food with each other, and supported with kind words. Today's trials should unite us, not divide us. And the decisions we make should give hope to our society in which everything will be filled with respect for an individual, and a person.

The Interfaith Working Group and civil society support and are actively involved in initiatives to maintain public order and protect the rights of citizens by peaceful means.

Many of us are distressed today, and in order to help our fellow citizens, the representatives of the Interfaith Working Group stand ready to work for peace in our country and to participate in the process of reconciliation and mediation. We call on all our compatriots and fellow citizens to do so. It's time to listen, hear and understand each other!

All representatives of confessions pray for peace and stability of our Motherland.

With hope and faith for the speedy restoration of peace and harmony in Kyrgyzstan,

 • Spiritual Administration of Muslims of Kyrgyzstan
 • Russian Orthodox Church
 • Catholic Church in Kyrgyzstan
 • Alliance of Kyrgyz Churches
 • Baha'i Community
 • Chamsen Buddhist Community
 • Spiritual Community "Uluu Tendik"

Find out more about International Alert's work in Kyrgyzstan.


Кыргызстандагы саясий кризиске байланыштуу Конфессиялар аралык жумушчу тобунун кайрылуусу

8-октябрда Интернешнл Алерт эл аралык уюму Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын колдоосу менен Кыргызстандагы саясий кризиске байланыштуу диний лидерлер жана жарандык активисттер менен чукул онлайн жолугушуу уюштурду. Төмөндө алардын сөздөрү келтирилди.

Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон кийин башталган нааразычылыктарга байланыштуу биз, дин кызматчыларынан жана ар кандай диний уюмдардын өкүлдөрүнөн, ошондой эле эксперттик коомчулуктан турган Конфессиялар аралык жумушчу топтун мүчөлөрү, учурдагы өлкөбүздөгү кырдаалга тынчсызданып жатканыбызды билдиребиз.

Биз тарыхыбыздын оор күндөрүн чогуу баштан кечирип жатабыз. Ошол себептүү биз мыйзамдуулукту калыбына келтирүү үчүн жана коомдогу ынтымактуулукту камсыз кылуу үчүн жалпы коомго жана ар бир жаранга түшүнүктүү ачык-айкын механизмин иштеп чыгууга чакырабыз.

Биз бардык мекендештерибизди бирдиктүү эл бойдон калууга, биригүүгө жана коомдун этностук, диний, регионалдык, курактык жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша бөлүнүшүнө жол бербөөгө чакырабыз! Кыргызстан элинин акылмандыгы менен күчү анын ар түрдүүлүгүндө жана каада-салтты урматтоосунда деп эсептейбиз. Бизди баарыбызды мекенибиз Кыргызстанга болгон сүйүү бириктирип турат!

Биз, Кыргызстандыктар, COVID-19 пандемиясы учурунда чоң кайгыга чогуу чөмүлдүк, дээрлик ар бирибиз туугандарыбызды, жакындарыбызды, досторубузду же тааныштарыбызды жоготтук. Бирок, бул кыйынчылык биз коркунучка туш болгонубузда кандайча бириге аларыбызды көрсөттү! Дарыгерлер менен ыктыярчылар өзүлөрүн курмандыкка чалып, бизди кантип куткаргандыгы эсибизде болуш керек. Ошондо бири-бирин таптакыр тааныбаган ар башка улуттагы, диндеги жана саясий көз караштагы адамдар дары-дармектери, тамак-аштары менен бөлүшүп, жылуу сөздөр менен бири-бирин кубатташты. Бүгүнкү күндүн сыноолору бизди бөлүп-жарбай, бириктириши керек. Биз кабыл алган чечимдер болсо элибиздин жашоосуна үмүт бериши керек, анда бардыгы инсанга, адамга болгоИнтернешнл Алерттин Кыргызстандагы иш-аракеттери жөнүндө көбүрөөк билип алыңызн сый-урмат менен толот.

Конфессиялар аралык жумушчу тобу жана жарандык коом тынчтык жолу менен жарандардын укуктарын коргоого жана коомдук тартипти сактоого багытталган жарандык демилгелерди колдойт жана өздөрү да жигердүү катышат.

Бүгүн көпчүлүгүбүз дүрбөлөңгө түштүк, өзгөчө жарандарыбызга жардам берүү керек. Конфессиялар аралык жумушчу тобунун өкүлдөрү да өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн иштөөгө, элдештирүү жана медиация процессине катышууга даяр. Бул ишке бардык мекендештерибизди да чакырабыз. Бири-бирибизге көңүл буруп, бири-бирибизди угуп жана түшүнгөнгө убакыт келди!

Конфессиялардын бардык өкүлдөрү Мекенибиздеги кырдаалдын тынч жол менен турукталышы үчүн сыйынып, дуа кылышат.

Кыргызстандагы тынчтык менен ынтымактын тез арада бекемделишине үмүт жана ишеним менен,

 • Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы
 • Бишкек жана Кыргызстан епархиясы
 • Кыргызстандагы католик чиркөөсү
 • Кыргыз чиркөөлөрүнүн альянсы
 • Бахаи коому
 • "Улуу Теңдик" руханий коому

Интернешнл Алерттин Кыргызстандагы иш-аракеттери жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз